نمی‌توان انتظار داشت بیمه مرکزی فقط نظاره‌گر باشد

انتقاد از سهم ۵ درصدی بیمه‌های مسئولیت/ پیش‌بینی همتی از ضریب نفوذ بیمه در پایان برنامه شش

 رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: بیمه مسئولیت، یکی از رشته‌های بیمه‌ای است که رابطه تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و برای افزایش سهم آن باید برنامه...

وعده توخالی احمدی‌نژاد اجرایی شد

همزمان با پایان مهلت۴۸ ساعته محمود احمدی‌نژاد به‌دستگاه قضا برای اعلام عناوین اتهامی وی حکم حمیدرضا بقایی صادر شد.

news

اقدام دستگاه قضا با وجود تهدید احمدی‌نژاد، نشان داد قوه قضائیه نه تنها در محاکمه معاون اجرایی رئیس جمهور سابق تردید ندارد، بلکه تا کنون عزم جدی خود را برای ادامه چنین روندی که بی‌تردید موجب رضایت‌خاطر شهروندان می‌شود ادامه خواهد داد.

وعده توخالی احمدی‌نژاد اجرایی شد

همزمان با پایان مهلت۴۸ ساعته محمود احمدی‌نژاد به‌دستگاه قضا برای اعلام عناوین اتهامی وی حکم حمیدرضا بقایی صادر شد.

news

اقدام دستگاه قضا با وجود تهدید احمدی‌نژاد، نشان داد قوه قضائیه نه تنها در محاکمه معاون اجرایی رئیس جمهور سابق تردید ندارد، بلکه تا کنون عزم جدی خود را برای ادامه چنین روندی که بی‌تردید موجب رضایت‌خاطر شهروندان می‌شود ادامه خواهد داد.

نمی‌توان انتظار داشت بیمه مرکزی فقط نظاره‌گر باشد

انتقاد از سهم ۵ درصدی بیمه‌های مسئولیت/ پیش‌بینی همتی از ضریب نفوذ بیمه در پایان برنامه شش

news

 رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: بیمه مسئولیت، یکی از رشته‌های بیمه‌ای است که رابطه تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و برای افزایش سهم آن باید برنامه...